Arhitektonski čas_Šumarice_Kragujevac_19.10.2012.


Manifestacija Arhitektonski čas (19.10.2012.) je zvaničan deo ovogodišnjeg programa Oktobarskih svečanosti, Kragujevac 2012. Pokrovitelj manifestacije je Grad Kragujevac, a nosilac udruženje Neformalna organizacija arhitekata - NOA iz Kragujevca. 


Osnovni cilj manifestacije je skretanje pažnje na postojanje i vrednosti Spomen-parka i pre svega samog muzeja 21. oktobar. Muzej je jedna od najavangardnijih građevina, ne samo u Srbiji nego i na Balkanu uopšte, izgrađenih u XX veku i svakako jedna od najreprezentativnijih građevina grada Kragujevca. Većina sugrađana je jako “bliska” sa samim objektom, oseća ga kao neraskidivi deo grada, ali često čujemo i da nikada nisu bili u muzeju ili su bili “nekada davno”. Ovim putem smo želeli da ga još više približimo i pokažemo njegove simboličke i prostorne vrednosti. Program je otvoren za gradsku javnost a planiran je i organizovan dolazak studenata sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Program počinje u 16:00 h obilaskom muzeja uz pratnju vodiča. Nakon toga, od 16:30 h je planiran obilazak spomen parka takođe uz pratnju stručnog vodiča koji će govoriti o postavljanju spomenika, njihovoj simbolici i umetničkim vrednostima. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, planirana je multimedijalna prezentacija arhivske građe o izgradnji Spomen parka i muzeja kod spomenika Spomen obežje hrvatskog naroda (popularnih Sedam krugova). Sa nekoliko video bimova projektovaće se fotodokumentacija na površinu samog spomenika. Interesantno je da je ovaj spomenik i predviđen kao jedna vrsta pozornice za održavanje kulturnih manifestacija, što je bila praksa samo prvih godina nakon njegovog postavljanja.

Poslednji deo manifestacije čini tribina – predavanje sa panel diskusijom, koja će se održati u prezentacionoj sali muzeja 21. oktobar od 19:30 h. Tema tribine je Sinteza sećanja, arhitekture i umetnosti: Spomen-park Kragujevački oktobar. U okviru ovog dela programa izlaganja će imati eminenti stručnjaci istoričar Staniša Brkić i arhitekta Veroljub Trifunović iz Kragujevca, kao i gosti iz Beograda Dijana Milašinović Marić, istoričar umetnosti i Jelica Jovanović, arhitekta.

Tim Arhitektonskog časa

Tamara Popović
Marija Martinović
Jovan Grbović


jovankg

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

3 коментара: